Archiwum
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/27/2016
  dodano: 30/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2017r.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/28/2016
  dodano: 30/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/10/2016
  dodano: 14/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/10/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/26/2016
  dodano: 14/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę materiałów elektrycznych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/25/2016
  dodano: 09/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zimowe utrzymanie dachu i powierzchni utwardzonych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2016
  dodano: 24/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Modernizacja istniejącego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2016

  UWAGA:

  Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30.11.2016r. do godz. 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/8/2016
  dodano: 24/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do żlożenia oferty na:

  Remont i modernizację bloków sanitarnych wraz z natryskami basenowymi oraz szatni okryć wierzchnich i szatni basenowych wraz z  elementami szatni automatycznej w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  UWAGA

  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15.11.2016r. do godziny 10:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/24/2016
  dodano: 19/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/23/2016
  dodano: 10/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Usługę najmu i serwis mat wejściowych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2016
  dodano: 06/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Sukcesywne wykonanie remontów pomp wody i dmuchaw powietrza.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/6/2016
  dodano: 14/09/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  Modernizacja istniejącego systemu parkingowego na trzech parkingach (północny, południowy i podziemny) należących do obiektu sportowo-rekreacyjnego Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, zlokalizowanego przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2016

  UWAGA

  Proszę o zapoznanie się ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.09.2016r.

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.10.2016r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/7/2016
  dodano: 14/09/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  Dostawę wraz z montażem niskociśnieniowych lamp UV do dezynfekcji wody w obiegach basenu sportowego oraz wanien jacuzzi w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

  UWAGA

  Proszę o zapoznanie się ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2016r.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 27.09.2016r.

  Numer referencyjny/ znak sprawy to: MFWWP/RZP/7/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  dodano: 26/08/2016

  Zapraszamy do zapoznania się z wyborem oferty w ramach konkursu na najem lokalu STRZELNICA"

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/21/2016
  dodano: 23/08/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę piwa.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/20/2016
  dodano: 04/08/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę piwa.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/19/2016
  dodano: 13/07/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług prania: ręczników bawełnianych, białych oraz kolorowych, szlafroków bawełnianych, flag narodowych i firmowych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Konkurs na najem lokalu użytkowego.
  dodano: 11/07/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza pisemny konkurs na najem lokalu. 

 • Ogloszenie o zamówieniu MFWWP/OG/18/2016
  dodano: 07/07/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Wykonanie napraw polegających na usunięciu usterek zjeżdżalni rurowych wraz z lądowiskami, zjeżdżalni płaskiej oraz łaźni parowej w obiekcie "Wodny Park".

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/4/2016
  dodano: 21/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/4/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/17/2016
  dodano: 15/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zapewnienie przez okres 24 miesięcy opieki serwisowej dla Systemu Sage Symfonia ERP.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/16/2016
  dodano: 06/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Wymianie szyb zespolonych w oknach dachowych nad basenem sportowym oraz wymiana lub renowacja kratki wentylacyjnej nad oknami pierwszego piętra.

  Termin składania ofert: 15 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2016
  dodano: 06/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Usługę wykonania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej.

  UWAGA

  Informujemy, że w związku z uzgodnieniami z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarny skorygowaniu ulegają:

  - Opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem badań jakości wody.

  - Wzór umowy.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15.06.2016R. DO GODZINY 15.00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2016
  dodano: 31/05/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę mebli biurowych wraz z montażem.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2016
  dodano: 25/05/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wody Park zaprasza do złożenie oferty na:

  Modernizacja systemu rozgłaszania w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Termin składania ofert : 07-06-2016 do godziny 15:00

  Termin wizji lokalnej: 31.05.2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/12/2016
  dodano: 19/05/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert: 25.05.2016r. do godziny 10.00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.