Archiwum
 • Wyniki konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową.
  dodano: 20/06/2017

   

 • Konkurs na brokerską obsługę ubezpieczeniową.
  dodano: 24/05/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na obsługę ubezpieczeniową. 

   

  01.06.2017 dodano do pobrania zadane do ogłoszenia pytania i udzielone na nie odpowedzi. 

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/6/2017
  dodano: 05/04/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na: 

  Wykonanie przeglądów technicznych bieżących co trzy miesiące oraz przeglądu rocznego systemu dezynfekcji wody.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/5/2017
  dodano: 14/03/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/4/2017
  dodano: 26/01/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywna dostawa artykułów sanitarnych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/3/2017
  dodano: 24/01/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/2/2017
  dodano: 17/01/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Dostawę materiałów biurowych i piśmiennych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/1/2017
  dodano: 03/01/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów sanitarnych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/12/2016
  dodano: 28/12/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/12/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/29/2016
  dodano: 22/12/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawa artykułów spożywczych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/11/2016
  dodano: 19/12/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Modernizacja istniejącego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  znak sprawy: MFWWP/RZP/11/2016

  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 09.01.2017r. o godzinie 10:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/27/2016
  dodano: 30/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2017r.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/28/2016
  dodano: 30/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/10/2016
  dodano: 14/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/10/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/26/2016
  dodano: 14/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę materiałów elektrycznych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/25/2016
  dodano: 09/11/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zimowe utrzymanie dachu i powierzchni utwardzonych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2016
  dodano: 24/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Modernizacja istniejącego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2016

  UWAGA:

  Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30.11.2016r. do godz. 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/8/2016
  dodano: 24/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do żlożenia oferty na:

  Remont i modernizację bloków sanitarnych wraz z natryskami basenowymi oraz szatni okryć wierzchnich i szatni basenowych wraz z  elementami szatni automatycznej w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  UWAGA

  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15.11.2016r. do godziny 10:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/24/2016
  dodano: 19/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/23/2016
  dodano: 10/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Usługę najmu i serwis mat wejściowych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2016
  dodano: 06/10/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Sukcesywne wykonanie remontów pomp wody i dmuchaw powietrza.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/6/2016
  dodano: 14/09/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  Modernizacja istniejącego systemu parkingowego na trzech parkingach (północny, południowy i podziemny) należących do obiektu sportowo-rekreacyjnego Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, zlokalizowanego przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2016

  UWAGA

  Proszę o zapoznanie się ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.09.2016r.

  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.10.2016r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/7/2016
  dodano: 14/09/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  Dostawę wraz z montażem niskociśnieniowych lamp UV do dezynfekcji wody w obiegach basenu sportowego oraz wanien jacuzzi w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

  UWAGA

  Proszę o zapoznanie się ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2016r.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 27.09.2016r.

  Numer referencyjny/ znak sprawy to: MFWWP/RZP/7/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  dodano: 26/08/2016

  Zapraszamy do zapoznania się z wyborem oferty w ramach konkursu na najem lokalu STRZELNICA"

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/21/2016
  dodano: 23/08/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę piwa.