Archiwum
 • MFWWP/RZP/2/2022
  dodano: 03/06/2022

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami.

  Postępowanie prowadzone jest na platformie JOSEPHINE.

   

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/02/2022
  dodano: 01/06/2022

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenie oferty na :

  Świadczenie usług prania : ręczników bawełnianych (białych i kolorowych), szlafroków bawełniancyh, flag narodowych i firmowych, pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert do dnia: 08.06.2022r. do godz. 14:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • MFWWP/RZP/1/2022
  dodano: 12/04/2022

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Modernizacja systemu parkingowego (ESOK) na dwóch parkingach (południowy i podziemny) dla potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Postępowanie prowadzone jest na platformie JOSEPHINE.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/01/2022
  dodano: 23/03/2022

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zakup i sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2022r.

  Termin składania ofert do dnia: 29.03.2022r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • MFWWP/RZP/7/2021
  dodano: 27/12/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty pn. 

  Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2022r. 

  Postępowanie prowadzone jest na platformie Josephina.

 • MFWWP/RZP/6/2021
  dodano: 20/12/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty:

  Świadczenie uslugi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Postępowanie prowadzone jest na platformie Josephina.

 • MFWWP/RZP/5/2021
  dodano: 02/12/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty:

  Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2022 roku. 

  Postępowanie prowadzone będzie na platformie JOSEPHINA

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/8/2021
  dodano: 24/11/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2022 roku.

  Termin składania ofert: 03.12.2021r. do godz. 14:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/07/2021
  dodano: 22/11/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2021 o godz. 16:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/6/2021
  dodano: 19/11/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawa artykułów sanitarnych.

  Termin składania ofert do 26.11.2021r. do godz. 16:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/05/2021
  dodano: 10/11/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2022 roku.

  Termin składania ofert: 19.11.2021 do godz. 14:00

  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • MFWWP/RZP/4/2021
  dodano: 09/11/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaży, dystyrybucji i przesyłania ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do nieruchomowści Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ul. Merliniego 4.

  Postępowanie jest prowadzone na platformie JOSEPHINA.

   

   

   

 • MFWWP/RZP/3/2021
  dodano: 09/11/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Postępowanie prowadzone jest na platformie JOSEPHINA.

   

   

 • MFWWP/RZP/1/2021
  dodano: 20/10/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na

  Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Postępowanie będzie prowadzone na platformie josephine.

  https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13422/summary

 • MFWWP/RZP/2/2021
  dodano: 15/10/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawa energi elektrycznej do obiektu MFWWP.

  Postępowanie będzie prowadzone na platformie zakupowej josephine.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/04/2021
  dodano: 22/06/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zgodnie z uchwałą m.st. Warszawy nr XXX/865/2020 z dnia 14.05.2020r.)

  Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2021 o godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/3/2021
  dodano: 31/05/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług prania: ręczników bawełnianych (białych oraz kolorowych), szlafroków, flag narodowych i firmowych oraz pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2021r. o godz. 13:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/2/2021
  dodano: 15/03/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2021 o godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/1/2021
  dodano: 15/03/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Mycie elewacji zewnętrznej MFWWP.

  Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2021 o godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzyniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2020
  dodano: 26/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej. 

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2020r. o godz. 12:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2020
  dodano: 25/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020r. o godz. 13.00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2020
  dodano: 25/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2021r.

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020r. o godz. 13.00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/12/2020
  dodano: 23/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów sanitarnych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2020r. o godz. 13:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/6/2020
  dodano: 19/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Komleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/5/2020
  dodano: 09/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/5/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE , dostepnej pod adresem http://josephine.proebiz.com.pl logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2020r. do godz. 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.