Archiwum
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP1/2020
  dodano: 10/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo-rekreacyjnego „WARSZAWIANKA” – Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obręb 1-02-10, położonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/02/2020
  dodano: 06/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka  - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Porządkowanie terenów zielonych, drzew i krzewów należących do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park.

  Termin wizji lokalnej odbędzie się w dniach 10-11.03.2020r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Zamawiającym.

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2020r. o godz: 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/01/2020
  dodano: 03/02/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zakup i sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020r.

  Termin składania ofert do dnia: 10.02.2020r.do godz. 11:00

  UWAGA

  Został dołączony NOWY formularz cenowy

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2019
  dodano: 24/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku komplesku basenowo- rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku MFWWP w Warszawie".

  Termin składania ofert do dnia: 03/01/2020r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/21/2019
  dodano: 19/12/2019

  Mokotowska Fundacka Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne wykonywanie remontów pomp i dmuchaw powietrza w obiekcie MFWWP.

  Termin składania oferty do dnia 31-12-2019r. do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/20/2019
  dodano: 06/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert do dnia 13-12-2019r. dogodz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/19/2019
  dodano: 25/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020 roku.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/18/2019
  dodano: 22/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów sanitarnych.

  Termin składania ofert do dnia: 29-11-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/17/2019
  dodano: 20/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Liny torowe Malmsten Standard w ilośći 9 sztuk.

  Termin składania ofert: 26.11.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/16/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.

  Termin skladania ofert: 19.11.2019 do godz: 14:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogarniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2019

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 13.12.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2019
  dodano: 29/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na :

  Demontaż kwadratowych płyt sufitowych wraz z profilami mocującymi, zawieszonych do sufitu hali basenu sportowego.

  Termin składania ofert do dnia: 04-11-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2019
  dodano: 16/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Jesienne porządki terenu zielonego.

  Termin składania ofert: do dnia 22/10/2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2019
  dodano: 10/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park serdecznie zaprasza do złożenia oferty na:

  Demontaż kwadratowych płyt sufitowych wraz z profilami mocującymi, zawieszonych do sufity hali basenu sportowego.

  Termin składania ofert: do dnia 17.10.2019r. do godz. 15:00

  Termin wizji lokalnej: w dniu 14-10-2019r. o godz. 13:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/8/2019
  dodano: 09/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów do squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4, w formule zaprojektuj i wykonaj.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/7/2019
  dodano: 03/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/7/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/5/2019
  dodano: 03/09/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/5/2019

  UWAGA

  Zmiana terminu składania ofert.

 • Informacja dotyczaca konkursu na najem lokalu pod Restaurację
  dodano: 02/08/2019

  Ponizej pismo dotyczące konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na Restaurację  w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park 

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/12/2019
  dodano: 11/07/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych budynku oraz założenia dodatkowych klap rewizyjnych.

  Termin składania ofert: do dnia 31.07.2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/4/2019
  dodano: 08/07/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka -Wodny Park w Warszawie.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/4/2019

  Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Konkurs na najem lokalu z przeznaczeniem na restaurację / lokal gastronomiczny
  dodano: 19/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza pisemny konkurs na najem lokalu z przeznaczeniem na Restautrację/Lokal Gastronomiczny w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, 02-511 Warszawa

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2019
  dodano: 17/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka -Wodny Park w Warszawie.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2019

  Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2019
  dodano: 13/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną i inne szczególne usługi.

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie.

  UWAGA

  Termin składania ofert do dnia 26.06.2019r. do godz. 10:00

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/1/2019
  dodano: 11/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2019

  UWAGA

  Termin składania ofert do dnia 25.06.2019r. do godz. 10:00

  Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/11/2019
  dodano: 27/05/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług prania: ręczników bawełnianych, białych oraz kolorowych, szlafroków bawełnianych, flag narodowych i firmowych, pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert: do dnia 03.06.2019r. do godz. 15:00

  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.