Archiwum
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/4/2020
  dodano: 13/10/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/4/2020

  Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2020
  dodano: 28/09/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 29.10.2020r. do godz. 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwaracia ofert na swojej stronie internetowej. 

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/11/2020
  dodano: 06/08/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne remonty pomp wodnych i dmuchaw powietrza w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w latach 2020-2022.

  Termin składania ofert : 11.08.2020r.  godz. 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/10/2020
  dodano: 23/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne remonty pomp wodnych i dmuchaw powietrza w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w latach 2020-2022.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/9/2020
  dodano: 14/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/08/2020
  dodano: 07/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zapewnienie przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 18.07.2020r., opieki serwisowej dla:

  a. Systemu Sage Symfonia ERP

  b. Oprogramowania Nasz Bank (dla 2 jednoczesnych użytkowników)

  c. MS SQL Server wymaganego i wykorzystywanego przez System Symfonia ERP.

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020r. o godz. 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/07/2020
  dodano: 02/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Przeglądy serwisowe i techniczne Cantrali Sygnalizacji POżarowej XLS 1000 (CSP XLS1000) oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP).

  Termin składania ofert: 08.07.2020r. do godz. 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/06/20
  dodano: 30/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Przeglądy serwisowe i techniczne Centrali Sygnalizacji Pożarowej XLS 1000 (CSP XLS1000) oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP).

  Termin składania ofert: 08.07.2020r. do godz. 15:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/05/2020
  dodano: 16/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: 

  Zapewnienie przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 18.07.2020r., opieki serwisowej dla:

  a. Systemu Sage Symfonia ERP

  b. Oprogramowania Nasz Bank (dla 2 jednoczesnych użytkowników)

  c. MS SQL Server wymaganego i wykorzystywanego przez System Symfonia ERP.

  Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2020r. o godz. 15:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2020
  dodano: 09/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami”.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 14.07.2020r. do godz: 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/4/2020
  dodano: 02/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi prania ręczników, szlafroków, flag narodowych i firmowych oraz pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2020r. o godz: 12:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/03/2020
  dodano: 13/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park serdecznie zparasza do złożenia oferty na:

  Dostawa ręczników bawełnianych z logo Wodnego Parku.

  Termin składania ofert do dnia 18.03.2020 do godz. 10:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP1/2020
  dodano: 10/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo-rekreacyjnego „WARSZAWIANKA” – Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obręb 1-02-10, położonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/02/2020
  dodano: 06/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka  - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Porządkowanie terenów zielonych, drzew i krzewów należących do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park.

  Termin wizji lokalnej odbędzie się w dniach 10-11.03.2020r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Zamawiającym.

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2020r. o godz: 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/01/2020
  dodano: 03/02/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zakup i sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020r.

  Termin składania ofert do dnia: 10.02.2020r.do godz. 11:00

  UWAGA

  Został dołączony NOWY formularz cenowy

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2019
  dodano: 24/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku komplesku basenowo- rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku MFWWP w Warszawie".

  Termin składania ofert do dnia: 03/01/2020r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/21/2019
  dodano: 19/12/2019

  Mokotowska Fundacka Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne wykonywanie remontów pomp i dmuchaw powietrza w obiekcie MFWWP.

  Termin składania oferty do dnia 31-12-2019r. do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/20/2019
  dodano: 06/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert do dnia 13-12-2019r. dogodz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/19/2019
  dodano: 25/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020 roku.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/18/2019
  dodano: 22/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów sanitarnych.

  Termin składania ofert do dnia: 29-11-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/17/2019
  dodano: 20/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Liny torowe Malmsten Standard w ilośći 9 sztuk.

  Termin składania ofert: 26.11.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/16/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.

  Termin skladania ofert: 19.11.2019 do godz: 14:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogarniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2019

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 13.12.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2019
  dodano: 29/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na :

  Demontaż kwadratowych płyt sufitowych wraz z profilami mocującymi, zawieszonych do sufitu hali basenu sportowego.

  Termin składania ofert do dnia: 04-11-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2019
  dodano: 16/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Jesienne porządki terenu zielonego.

  Termin składania ofert: do dnia 22/10/2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.