Archiwum
 • MFWWP/RZP/2/2021
  dodano: 15/10/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawa energi elektrycznej do obiektu MFWWP.

  Postępowanie będzie prowadzone na platformie zakupowej josephine.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/04/2021
  dodano: 22/06/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zgodnie z uchwałą m.st. Warszawy nr XXX/865/2020 z dnia 14.05.2020r.)

  Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2021 o godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/3/2021
  dodano: 31/05/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług prania: ręczników bawełnianych (białych oraz kolorowych), szlafroków, flag narodowych i firmowych oraz pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2021r. o godz. 13:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/2/2021
  dodano: 15/03/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2021 o godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/1/2021
  dodano: 15/03/2021

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Mycie elewacji zewnętrznej MFWWP.

  Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2021 o godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzyniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2020
  dodano: 26/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej. 

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2020r. o godz. 12:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2020
  dodano: 25/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020r. o godz. 13.00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2020
  dodano: 25/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2021r.

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020r. o godz. 13.00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/12/2020
  dodano: 23/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów sanitarnych.

  Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2020r. o godz. 13:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/6/2020
  dodano: 19/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Komleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/5/2020
  dodano: 09/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/5/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE , dostepnej pod adresem http://josephine.proebiz.com.pl logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2020r. do godz. 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/4/2020
  dodano: 13/10/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/4/2020

  Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2020
  dodano: 28/09/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 29.10.2020r. do godz. 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwaracia ofert na swojej stronie internetowej. 

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/11/2020
  dodano: 06/08/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne remonty pomp wodnych i dmuchaw powietrza w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w latach 2020-2022.

  Termin składania ofert : 11.08.2020r.  godz. 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/10/2020
  dodano: 23/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne remonty pomp wodnych i dmuchaw powietrza w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w latach 2020-2022.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/9/2020
  dodano: 14/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/08/2020
  dodano: 07/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zapewnienie przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 18.07.2020r., opieki serwisowej dla:

  a. Systemu Sage Symfonia ERP

  b. Oprogramowania Nasz Bank (dla 2 jednoczesnych użytkowników)

  c. MS SQL Server wymaganego i wykorzystywanego przez System Symfonia ERP.

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020r. o godz. 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/07/2020
  dodano: 02/07/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Przeglądy serwisowe i techniczne Cantrali Sygnalizacji POżarowej XLS 1000 (CSP XLS1000) oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP).

  Termin składania ofert: 08.07.2020r. do godz. 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/06/20
  dodano: 30/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Przeglądy serwisowe i techniczne Centrali Sygnalizacji Pożarowej XLS 1000 (CSP XLS1000) oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP).

  Termin składania ofert: 08.07.2020r. do godz. 15:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/05/2020
  dodano: 16/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: 

  Zapewnienie przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 18.07.2020r., opieki serwisowej dla:

  a. Systemu Sage Symfonia ERP

  b. Oprogramowania Nasz Bank (dla 2 jednoczesnych użytkowników)

  c. MS SQL Server wymaganego i wykorzystywanego przez System Symfonia ERP.

  Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2020r. o godz. 15:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2020
  dodano: 09/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami”.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 14.07.2020r. do godz: 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/4/2020
  dodano: 02/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi prania ręczników, szlafroków, flag narodowych i firmowych oraz pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2020r. o godz: 12:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/03/2020
  dodano: 13/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park serdecznie zparasza do złożenia oferty na:

  Dostawa ręczników bawełnianych z logo Wodnego Parku.

  Termin składania ofert do dnia 18.03.2020 do godz. 10:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP1/2020
  dodano: 10/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo-rekreacyjnego „WARSZAWIANKA” – Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obręb 1-02-10, położonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/02/2020
  dodano: 06/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka  - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Porządkowanie terenów zielonych, drzew i krzewów należących do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park.

  Termin wizji lokalnej odbędzie się w dniach 10-11.03.2020r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Zamawiającym.

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2020r. o godz: 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.