Jakość wody
Informacje dotyczące wody w naszym obiekcie
dodano: 18/01/2017

Wszystko co musisz wiedzieć o wodzie w naszym obiekcie.

Pytania i odpowiedzi. 

 

Jakie wymagania jakościowe powinna spełniać woda w basenie?

 

Do niedawna polskie prawo nie normowało jakości wody basenowej. Zwyczajowo przyjmowano niemiecką normę DIN lub polskie przepisy określające wymagania dla wody pitnej. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Akt ten jednoznacznie precyzuje wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne dla wody w basenach, a także minimalną częstotliwość przeprowadzania badań laboratoryjnych. Warto podkreślić, że w przypadku niektórych parametrów normy dla wody basenowej są bardziej rygorystyczne niż dla wody przeznaczonej do spożycia.

 

Skąd wiadomo, że woda w basenie jest czysta i bezpieczna?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca pływalni ma obowiązek sporządzania komunikatu zawierającego ocenę jakości wody oraz informacje o aktualnych przekroczeniach norm. Komunikat ten powinien być wywieszony na terenie pływalni oraz opublikowany na stronie internetowej. Dzięki temu każdy klient ma możliwość wyboru pływalni z najlepszymi parametrami wody. Niestety wciąż nie wszystkie pływalnie wywiązują się z tego obowiązku – takich basenów z wodą o nieznanej jakości dla własnego bezpieczeństwa lepiej unikać.

 

Jak funkcjonuje obieg wody w basenie?

 

Praktycznie wszystkie baseny w Polsce (również te w Wodnym Parku) posiadają pionowy system cyrkulacji. Oznacza to, że świeżo uzdatniona woda jest stale wprowadzana do niecki przez dysze znajdujące się w dnie, a woda zużyta przelewa się przez koryta odpływowe, skąd następnie trafia do stacji uzdatniania. W Wodnym Parku uzdatnianie wody jest wielostopniowym procesem, który obejmuje etapy takie jak: ozonowanie, koagulacja, filtracja przez złoże węglowo-piaskowe, naświetlanie promieniami UV, korekta pH oraz dozowanie chloru. Czas pełnego uzdatnienia wody w basenie jest zależny od jego rozmiarów. Dla basenu olimpijskiego przepuszczenie całej pojemności niecki przez stację uzdatniania zajmuje około 6 godzin. W zdecydowanie mniejszym basenie rekreacyjnym cała objętość uzdatniana jest przez 2 godziny, natomiast w wannie jacuzzi czas ten wynosi tylko 7 minut.

 

Czy oprócz ciągłego uzdatniania woda jest czasem wymieniana na świeżą?

 

Tak, proces ten odbywa się w sposób ciągły. Woda w obiegu jest stale tracona poprzez parowanie oraz wynoszenie jej na ciele i stroju użytkowników. Znaczne ilości wody zużywane są również na cele technologiczne (np. na płukanie filtrów). Powstające w ten sposób ubytki na bieżąco uzupełniane są z miejskiej sieci wodociągowej. Czas potrzebny na całkowitą wymianę wody na świeżą wodociągową również różni się w zależności od rozmiarów basenu. W przypadku basenu olimpijskiego wynosi około 3 miesięcy, co oznacza, że woda jest całkowicie wymieniana na nową 4-krotnie w ciągu roku. W przypadku pozostałych niecek czasy te są krótsze i wynoszą od 1 do 4 tygodni. W przeliczeniu na liczbę użytkowników, dolewka świeżej wody w Wodnym Parku wynosi ponad 60 litrów na pojedynczego klienta.

 

Na czym polega ozonowanie wody?

 

Ozonowanie wody jest pierwszym etapem jej uzdatniania. Woda bezpośrednio z koryt przelewowych trafia do komory kontaktowej gdzie jest intensywnie mieszana z ozonem doprowadzanym ze specjalnego generatora. Ozon skutecznie zabija bakterie i inne groźne mikroorganizmy ale także rozkłada wiele niepożądanych substancji, takich jak zmyte z użytkowników basenu składniki potu lub pozostałości kosmetyków. Niestety zabójczy dla mikrobów ozon jest również bardzo groźny dla człowieka i musi być całkowicie wyeliminowany z wody przed ponownym wprowadzeniem jej do niecki. W tym celu woda filtrowana jest przez złoże z węgla aktywnego, który skutecznie usuwa ozon i pozostałości rozłożonych zanieczyszczeń. Ze względu na ogromne zużycie energii elektrycznej ozonowanie praktycznie nie jest już stosowane w obecnie budowanych pływalniach.

 

W jakim celu w basenie stosowany jest chlor?

 

Chlor stosowany jest do zapobiegawczej dezynfekcji wody czyli natychmiastowego zabijania mikroorganizmów (również chorobotwórczych), które mogą dostawać się do wody wraz z korzystającymi z niej użytkownikami. Utrzymywanie odpowiedniego stężenia chloru w niecce basenowej gwarantuje klientom bezpieczeństwo sanitarne wody i eliminuje ryzyko groźnych dla zdrowia infekcji.

 

Ile chloru powinno być w basenie?

 

Obowiązujące przepisy szczegółowo określają dopuszczalne zawartości chloru. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju niecki. W basenach pływackich bez atrakcji wodnych minimalne stężenie wynosi 0,3 miligrama chloru w litrze wody. Maksymalne stężenie to 0,6 mg/l w nieckach krytych i 1,0 mg/l w odkrytych. W basenach rekreacyjnych z atrakcjami wodnymi (np. kaskady, hydromasaże, napowietrzanie) wymagana zawartość chloru jest zdecydowanie większa – powinna mieścić się w zakresie od 0,7 do 1,0 mg/l. W przypadku bardzo dużej frekwencji przepisy dopuszczają krótkotrwałe zwiększenie stężenia chloru nawet do poziomu 3,0 mg/l.

 

Jakie stężenia chloru występują w Wodnym Parku?

 

Wodny Park posiada sterowany elektronicznie, wysokiej klasy system chlorowania wody. Aktualne dawki są obliczane przez komputer na podstawie sygnału z sond pomiarowych, stale kontrolujących zawartość tej substancji w wodzie. Automatyka utrzymuje zadane stężenia chloru poprzez ciągłe regulowanie dozowania w zależności od bieżącego zużycia. Zaprogramowane wartości chloru różnią się w poszczególnych basenach i wynoszą: 0,40 mg/l w basenie olimpijskim, 0,45 mg/l w brodziku dla dzieci, 0,55 mg/l w studniach schładzających odnowy biologicznej i bani ruskiej. W pozostałych nieckach (wanny jacuzzi, basen rekreacyjny i zewnętrzny) zainstalowane są atrakcje wodne więc zaprogramowana zawartość chloru musi być większa i wynosi 0,75 mg/l. W szczególnych przypadkach (jak np. rozgrzewka przed zawodami pływackimi) ustawiane są nieco wyższe wartości, tak aby zapewnić użytkownikom pełne bezpieczeństwo korzystania z wody.

 

Czy w Polsce istnieją baseny bez chloru?

 

Nie istnieją, a przynajmniej nie powinny istnieć. Przepisy jednoznacznie określają minimalne stężenia chloru. Stałe utrzymywanie zawartości tej substancji poniżej wymaganych minimów jest złamaniem prawa i może narazić pływalnię na sankcje ze strony organów inspekcji sanitarnej. Zbyt niska zawartość chloru naraża również osoby kąpiące się na ryzyko poważnych infekcji bakteryjnych.

 

Dlaczego przed wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica?

 

Każdy użytkownik basenu wprowadza do wody pewną ilość zanieczyszczeń, takich jak bakterie, pot, kurz oraz kosmetyki. Skorzystanie z prysznica przed wejściem do basenu pozwala znacząco ograniczyć ilości tych substancji, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie wody i łatwiejsze jej uzdatnianie. Warto wspomnieć, że charakterystyczny chlorowy zapach panujący w halach basenów nie pochodzi bezpośrednio od chloru tylko od związków chemicznych nazywanych chloraminami. Te trudne do usunięcia substancje powstają w wodzie basenowej w wyniku reakcji chloru ze składnikami potu człowieka. Dokładne umycie ciała pod prysznicem pozwala więc poprawić komfort korzystania z pływalni zarówno sobie, jak i innym użytkownikom.