Archiwum Dotacji
Rozstrzsygnięcie kokursu dotacyjnego.
dodano: 29/04/2019

INFORMACJA
dotycząca podziału środków z dotacji sportowych Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park dla stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Mokotów

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej z m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Mokotów oraz wysokość przyznanych im dotacji przez Radę Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park do pobrania w pliku poniżej. 

UWAGA! Zaktualizowany kosztorys dla projektu/zadania (jeśli dotyczy) oraz zaktualizowany harmonogram realizacji projektu/zadania (jeśli dotyczy) prosimy złożyć w Sekretariacie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10:00.